23.12.2015/3824

A Oy oli vuonna 2008 tuonut Suomeen Amerikan yhdysvalloista ostamansa vuonna 2003 käyttöön otetun Porsche 911 Cabrio -merkkisen henkilöauton. Tulli oli autoverotusta toimittaessaan soveltanut veron osuutta määrätessään auton hiilidioksidipäästöihin perustuvaa järjestelmää. Veron osuudeksi oli määrätty 38,50 prosenttia auton vähittäismyyntiarvosta. A Oy vaati, että veron osuutta määrättäessä oli tehtävä samanlainen syrjimättömyysarviointi kuin Euroopan unionin tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä edellytetään silloin, kun auto tuodaan Suomeen toisesta unionin jäsenvaltiosta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun autoa ei ollut tuotu Suomeen Euroopan unionin jäsenvaltiosta, vaan Amerikan yhdysvalloista, unionin oikeus ei tullut asiassa sovellettavaksi eikä autoverolain 5 a §:n mukaisesti määrättyä veroprosenttia ollut tarpeen verrata Suomessa ensirekisteröidyn ajoneuvon arvoon sisältyvään veron osuuteen. Äänestys 4-1.

Vuonna 2008 toimitettu autoveron maksuunpano.

Autoverolaki 5 a § 1 momentti (1292/2007)

Vrt. KHO 2014:182

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Antti Jukarainen.