5.1.2016/9

Maahanmuuttovirasto oli määrännyt Turkin kansalainen A:n karkotettavaksi kotimaahansa ja viiden vuoden maahantulokieltoon tämän syyllistyttyä Suomessa huumausainerikokseen ja tultua tästä tuomituksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Karkottamispäätöksen jälkeen A oli vielä syyllistynyt kolmeen pahoinpitelyyn, joista hänet oli tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Asiassa oli harkittava, mikä merkitys Turkin kansalaisen karkottamisessa on annettava Euroopan talousyhteisön ja Turkin väliselle assosiaatiosopimukselle ja etenkin mainitulla sopimuksella perustetun assosiaationeuvoston päätökselle N:o 1/80.

Korkein hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa, että koska A ei ollut ollut Suomessa taloudellisesti aktiivinen ainakaan vuoden 2010 jälkeen, mainittu assosiaationeuvoston päätös ei enää koskenut häntä. Näin ollen assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 14 artiklan 1 kohta ei ollut esteenä hänen karkottamiselleen.

Koska A oli syyllistynyt Suomessa rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään vuosi vankeutta, asiassa oli olemassa ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen karkottamisperuste. Hän vaaransi yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Hänellä ei ollut Suomeen kiinteitä ja pysyviä siteitä, joten ulkomaalaislain 146 §:n mukaisessa kokonaisharkinnassa karkottamisen puolesta puhuvat seikat painoivat sitä vastaan puhuvia seikkoja enemmän. Asian olosuhteissa A oli myös voitu määrätä viiden vuoden maahantulokieltoon.

Ulkomaalaislaki 146 § 1 momentti, 149 § 1 momentti 2 kohta, 150 § 1 momentti

Assosiaation kehittämisestä 19.9.1980 tehdyn, Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisellä assosiaatiosopimuksella perustetun assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 6 artikla 1 ja 2 kohta, 14 artikla 1 kohta

Ks. Euroopan yhteisöjen (unionin) tuomioistuimen tuomiot C-340/97 (Nazli) ja C-371/08 (Ziebell)

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Lea Alén.