23.3.2016/976

Tiedot Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta olivat julkiset paitsi rahoitusta saaneiden yritysten ja määrien osalta, myös hylättyjen rahoitushakemusten tekijöiden ja näiden hakemien rahoitusmäärien osalta.

Sitä vastoin tiedon rahoituksen kohteesta voitiin otsikkotasoisestikin tai muutoin yleisluonteisesti ilmaistuna arvioida joko sellaisenaan tai yhdistettynä julkiseen tietoon rahoituksen määrästä paljastavan rahoituksen hakijan kilpailijoille tai muille tahoille kilpailutilanteen kannalta merkityksellistä informaatiota rahoituksen hakijan toimintastrategioista, liikeideoista tai hankkeista. Tällaiset tiedot olivat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja yksityisiä liikesalaisuuksia.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 1 § 1 momentti ja 24 § 1 momentti 20 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Tuomas Lehtonen. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.