23.3.2016/977

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin diaariin merkityt tiedot vireille tulleiden TEMPO- ja NIY-ohjelmiin kohdistuvien rahoitushakemusten tekijöistä olivat julkiset.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 momentti 1 kohta, 9 § 1 momentti ja 24 § 1 momentti 20 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Tuomas Lehtonen. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.