19.4.2016/1441

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perhesiteen katkeaminen – Kokonaisharkinta

Antopäivä: 19.4.2016
Taltionumero: 1441
Diaarinumero: 3414/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1441

Perheenkokoajana toimiva Nigerian kansalainen oli saanut vuonna 2008 ensimmäisen oleskeluluvan sekä jatko-oleskeluluvan neljäksi vuodeksi Suomen kansalaisen kanssa vuonna 2007 solmimansa avioliiton perusteella. Perheenkokoajan oleskelulupien perusteena ollut avioliitto oli päättynyt avioeroon vuonna 2010. Poliisilaitos oli 11.10.2012 myöntänyt perheenkokoajalle pysyvän oleskeluluvan. Valittaja ja perheenkokoaja olivat huhtikuussa 2012 solmineet Nigeriassa avioliiton, jonka perusteella valittajalle oli 30.10.2012 haettu oleskelulupaa.

Maahanmuuttovirasto oli perustanut päätöksensä hylätä perheenkokoajan uuden aviopuolison oleskelulupa sille seikalle, että perheenkokoaja olisi saanut omat oleskelulupansa maahantulosäännöksiä kiertämällä.

Perheenkokoajan omien oleskelulupien myöntämisen yhteydessä hänen ensimmäistä avioliittoaan oli pidetty luonteeltaan aitona perhesiteenä. Maahanmuuttoviraston päätös ei perustunut seikkoihin, jotka olisivat tulleet viranomaisen tietoon vasta nyt kyseessä olleen valittajan oleskelulupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Asiassa ei ollut ilmennyt, että perheenkokoajan aiemmin oman oleskelulupa-asiansa yhteydessä antamat tiedot eivät olisi pitäneet paikkaansa, eikä asiassa siten ollut perusteltua aihetta epäillä, että perheenkokoaja olisi saanut oman oleskelulupansa ulkomaalaislain 36 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla maahantulosäännöksiä kiertämällä antamalla vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perhesuhteistaan.

Oleskeluluvan hylkäämistä oli lisäksi perusteltu ulkomaalaislain 47 §:n 5 momentilla, jossa viitattiin perheenkokoajan ensimmäisen oleskeluluvan perusteeseen. Koska perhesiteen katkeamisen jälkeen perheenkokoaja oli joutunut hankkimaan jatkoluvan muulla perusteella, ulkomaalaislain 47 §:n 5 momentin soveltaminen ei riippunut siitä, mikä oli perheenkokoajan voimassaolleen oleskeluluvan myöntämisen peruste. Perheenkokoajan oleskeluluvan laatu tuli kuitenkin ottaa huomioon harkittaessa perheenkokoajan mahdollisuutta viettää perhe-elämää muualla. Se, että perheenkokoaja oli hakenut perhesiteen katkeamisen jälkeen oleskelulupaa työn perusteella ja hänelle oli myöhemmin myönnetty pysyvä oleskelulupa, ei ollut esteenä 47 §:n 5 momentin soveltamiselle.

Ulkomaalaislaki 36 § 3 momentti, 37 § 1 momentti, 47 § 3 ja 5 momentti, 56 § 1 momentti ja 66 a §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Suvi Leskinen.

 
Julkaistu 19.4.2016