3.5.2016/1822

Passihakemus oli hylätty passilaissa säädetyillä perusteilla, jotka liittyivät henkilön epäiltyyn rikolliseen menettelyyn.

Passihakemuksen hylkääminen ei ollut rangaistusluonteinen seuraamus, eikä kysymys näin ollen ollut kaksoisrangaistavuudesta eikä ne bis in idem -kiellon rikkomisesta.

Passilaki 15 § 1 momentti 1 kohta, 16 §

Euroopan ihmisoikeussopimus 7. lisäpöytäkirja 4 artikla 1 kappale

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Sakari Vanhala, Eija Siitari, Alice Guimarares-Purokoski ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Elisabeth Vuorenhela.