10.5.2016/1955

Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Elämäntapa tai käyttäytyminen – Eläintenpito – Yleinen elämänhallinta

Antopäivä: 10.5.2016
Taltionumero: 1955
Diaarinumero: 1307/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1955

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat, koska A:n ei katsottu olevan sovelias pitämään hallussaan ampuma-aseita. A:n tilalla oli vuosien ajan laiminlyöty eläinsuojelumääräyksiä ja aiheutettu siten eläimille tarpeetonta kärsimystä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen perusteluineen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa oli mainittu luvan peruuttamisen edellyttävän, että luvanhaltijan elämäntapa tai käyttäytyminen olisi luvanhaltijan omaa tai toisten henkilöiden turvallisuutta vaarantavaa. Luvan peruuttamisen edellytyksiä harkittaessa harkintavaltaa ei kuitenkaan ollut rajoitettu pelkästään omaan tai toisen henkilön turvallisuutta vaarantavaan käytökseen vaan harkinnassa ratkaisevia olivat sopimattomuus hankkia tai pitää hallussa ampuma-aseita ja teon kokonaisarviointi. Päätöksentekijällä oli siten suhteellisen laaja harkintavalta arvioitaessa, voitiinko lupa peruuttaa ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla.

A:n käyttäytyminen tuotantoeläimiään kohtaan osoitti vakavaa piittaamattomuutta eläinten hyvinvoinnista ja yleistä elämänhallinnan puutetta. A:n vuosia jatkunut välinpitämätön suhtautuminen eläinlääkäreiden antamiin ohjeisiin, kehotuksiin, määräyksiin ja tuotantoeläinten hyvinvointiin sekä tämän menettelyn jatkuminen vielä senkin jälkeen, kun A:n aseet oli otettu väliaikaisesti poliisin haltuun ja kun häntä oli kuultu ampuma-aselain mukaisessa tutkinnassa, yhdessä osoittivat sellaista ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 alakohdassa tarkoitettua käyttäytymistä, että häntä oli pidettävä sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-aseita. Kokonaisarvioinnissa oli otettu huomioon se, että A oli maatalouden ammattilainen, jonka eläintenpidolta vaadittiin moitteettomuutta.

Ampuma-aselaki 67 § 2 momentti 4 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 10.5.2016