16.8.2016/3399

Verohallinto oli verovelvollisen vahingoksi tekemällään verotuksen oikaisupäätöksellä lisännyt A:n tuloon verovuodelle 2007 X Oy:ltä saatua peiteltyä osinkoa ja määrännyt A:lle veronkorotuksen. A oli tuomittu hovioikeuden lainvoimaisella tuomiolla veropetoksesta 17.1.2007–31.8.2008 ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1.11.2006–28.2.2008. Syytteen teonkuvausten mukaan A oli X Oy:n hallituksen ainoana varsinaisena jäsenenä antanut viranomaiselle verotusta varten väärää tietoa veron määrään vaikuttavasta seikasta ja merkinnyt yhtiön kirjanpitoon vääriä tietoja.

A:ta oli syytetty yhtiön asioiden hoitamisessa tehdyistä rikoksista. A:ta koskevassa veroasiassa oli puolestaan kysymys tulojen ilmoittamatta jättämisestä hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan. Kysymyksessä ei ollut sama teko, josta A:ta oli syytetty. Veronkorotusta ei siten tullut poistaa ne bis in idem -kiellon perusteella. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hyväksyttiin ja verotuksen oikaisupäätös saatettiin voimaan. Verovuosi 2007.

Laki verotusmenettelystä 32 § 3 momentti ja 57 § 1 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio Pirttimäki v. Suomi 20.5.2014

Asian ovat rat³kais³seet hal³lin³to³neu³vok³set Ahti Vapaavuori, Ir³ma Te³li³vuo, Lee³na Ää³ri³lä, Mik³ko Pik³ku³jäm³sä ja Ve³sa-Pek³ka Nuo³tio. Asian esit³te³li³jä Paula Makkonen.