16.8.2016/3399

Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Veropetos – Veronkorotus – Ne bis in idem – Sama teko

Antopäivä: 16.8.2016
Taltionumero: 3399
Diaarinumero: 515/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3399

Verohallinto oli verovelvollisen vahingoksi tekemällään verotuksen oikaisupäätöksellä lisännyt A:n tuloon verovuodelle 2007 X Oy:ltä saatua peiteltyä osinkoa ja määrännyt A:lle veronkorotuksen. A oli tuomittu hovioikeuden lainvoimaisella tuomiolla veropetoksesta 17.1.2007–31.8.2008 ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1.11.2006–28.2.2008. Syytteen teonkuvausten mukaan A oli X Oy:n hallituksen ainoana varsinaisena jäsenenä antanut viranomaiselle verotusta varten väärää tietoa veron määrään vaikuttavasta seikasta ja merkinnyt yhtiön kirjanpitoon vääriä tietoja.

A:ta oli syytetty yhtiön asioiden hoitamisessa tehdyistä rikoksista. A:ta koskevassa veroasiassa oli puolestaan kysymys tulojen ilmoittamatta jättämisestä hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan. Kysymyksessä ei ollut sama teko, josta A:ta oli syytetty. Veronkorotusta ei siten tullut poistaa ne bis in idem -kiellon perusteella. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hyväksyttiin ja verotuksen oikaisupäätös saatettiin voimaan. Verovuosi 2007.

Laki verotusmenettelystä 32 § 3 momentti ja 57 § 1 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio Pirttimäki v. Suomi 20.5.2014

Asian ovat rat­kais­seet hal­lin­to­neu­vok­set Ahti Vapaavuori, Ir­ma Te­li­vuo, Lee­na Ää­ri­lä, Mik­ko Pik­ku­jäm­sä ja Ve­sa-Pek­ka Nuo­tio. Asian esit­te­li­jä Paula Makkonen.

 
Julkaistu 16.8.2016