17.8.2016/3376

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt valittajan kansalaisuushakemuksen, jossa oli vedottu terveydentilaan kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi. Valituksessa hallinto-oikeudelle oli vedottu poikkeamisperusteena myös muuhun erittäin painavaan syyhyn. Hallinto-oikeus oli katsonut, että vaatimusta kielitaitoedellytyksen täyttämisestä oli pidettävä kohtuuttomana ja että edellytyksestä poikkeamiseen oli olemassa erittäin painava syy.

Koska Maahanmuuttovirastolle tehty hakemus ei ollut perustunut säännökseen, joka koski muuta erittäin painavaa syytä perusteena kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi, hallinto-oikeuden ei olisi tullut soveltaa mainittua säännöstä ensi asteena.

Kansalaisuuslaki 13 § 1 momentti 6 kohta, 17 §, 18 b § 1 momentti 3 ja 4 kohta, 45 § 1 ja 2 momentti.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Katariina Bargum.