29.12.2016/5606

Hallintopäätöksen voimaantulo muutoksenhausta huolimatta – Täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta lausuminen hallinto-oikeudessa

Antopäivä: 29.12.2016
Taltionumero: 5606
Diaarinumero: 927/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5606

ELY-keskus oli määrännyt asettamansa maastoliikennelain mukaista moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon voimaan muutoksenhausta huolimatta. ELY-keskuksen päätöksestä valittanut yhteisalueen osakaskunta asiakumppaneineen oli hallinto-oikeudessa pyytänyt ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla valitus oli hylätty, oli osakaskunnalla asiakumppaneineen jatkovalitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tässä tilanteessa hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää lausumatta valittajien tekemästä täytäntöönpanon kieltämistä tarkoittavasta vaatimuksesta.

Hallintolainkäyttölaki 32 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 29.12.2016