29.12.2016/5652

Muutoksenhakuoikeuden käyttämiseltä edellytettävä oikeussuojan tarve ja puhevalta valtion varoista omavastuuosuudetta maksetun palkkion määrän osalta oli päämiehen sijaan tämän avustajalla. Avustajalla ei ollut palkkion määrää koskevassa muutoksenhaussa oikeutta palkkioon valtion varoista päämiehelle myönnetyn oikeusavun perusteella.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Antti Huotari.