5.1.2017/53

Menetetyn määräajan palauttaminen – Hakemus – Valitus hallinto-oikeuteen

Antopäivä: 5.1.2017
Taltionumero: 53
Diaarinumero: 4765/4/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T53

Hakija oli toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen 30.12.2016. Hakemuksessa hakija totesi, että määräaika valituksen tekemiseksi Maahanmuuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen oli päättynyt 28.11.2016. Samalla hakija ilmoitti, että hän oli toimittanut mainitusta päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen 29.12.2016. Hakija oli siten käyttänyt samanaikaisesti kahta oikeussuojakeinoa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden toimivaltaan kuului ensi asteena ratkaista, oliko valitus tehty sille määräajassa. Asiassa ei ollut vielä todettavissa, että kysymyksessä olisi tilanne, jossa määräaika valituksen tekemiseksi hallinto-oikeudelle voitaisiin palauttaa. Tämän vuoksi hakemus oli hylättävä.

Hallintolainkäyttölaki 61 § 2 kohta

 
Julkaistu 5.1.2017