16.2.2017/678

Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Vahvistamismenettely ja muutoksenhaku – Siirtymäsäännösten tulkinta – Ympäristöministeriö – Hallinto-oikeus

Antopäivä: 16.2.2017
Taltionumero: 678
Diaarinumero: 3145/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T678

Ympäristöministeriö oli 10.5.2016 vahvistanut maakuntakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan vahvistamista koskevaan päätökseen oli haettava muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vaikka ministeriön päätökseen muutoin oli 1.1.2016 lähtien haettava muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 31 § 1 momentti (132/1999) ja 31 § 1 momentti (28/2016) ja 188 § 3 momentti (kumottu lailla 28/2016)

Lain 28/2016 voimaantulosäännös

Hallintolainkäyttölaki 7 § 1 momentti (586/1996) ja 7 § 1 momentti (891/2015)

Lain 891/2015 voimaantulosäännös

HE 114/2015 vp

YmVM 2/2015 vp

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Tuula Pääkkönen.

 
Julkaistu 16.2.2017