10.3.2017/1064

Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus

Antopäivä: 10.3.2017
Taltionumero: 1064
Diaarinumero: 127/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1064

Arvioitaessa sitä, voitiinko valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin mukainen koeaika määrätä silloin, kun määräaikaisessa virkasuhteessa oleva virkamies nimitettiin saman työnantajan palveluksessa toiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen, merkitystä tuli antaa sille, oliko uudessa virkasuhteessa kysymys samoista tai samankaltaisista tehtävistä kuin aikaisemmassa virkasuhteessa.

Valtion virkamieslaki 10 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 10.3.2017