8.6.2017/2771

Kunnan erityishuoltoviranomaisena toimii kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan sosiaalilautakunta. Tähän nähden erityishuollon johtoryhmäksi kutsutulla kunnan asiantuntijaryhmällä ei ollut oikeutta käyttää kunnan puhevaltaa kunnan järjestämää kehitysvammaisen erityishuoltoa koskevassa valitusasiassa.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 14 § ja 23 §

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 6 § 1 ja 2 momentti ja 12 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Mika Paavilainen.