30.6.2017/3238

Adoptiolautakunta peruutti puolisoille X ja Y aiemmin myönnetyn luvan kotimaiseen adoptioon vastaanotettuaan adoptiolain 49 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Y:n olosuhteissa luvan voimassaoloaikana tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta.

Hallinto-oikeus X:n ja Y:n valituksesta kumosi adoptiolautakunnan päätöksen, jolloin aiempi adoptioluvan myöntämistä koskeva adoptiolautakunnan päätös jäi voimaan.

Hallinto-oikeuden päätöksen tekemiseen osallistui kolme hallinto-oikeuden lainoppinutta jäsentä.

Korkein hallinto-oikeus myönsi adoptiolautakunnan hakemuksesta valitusluvan, kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Asiassa oli kysymys adoptiolaissa tarkoitetusta adoptioluvasta ja hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn olisi tullut osallistua asiantuntijajäsen. Koska asian käsittelyyn hallinto-oikeudessa ei ollut osallistunut asiantuntijajäsentä, asian käsittely hallinto-oikeudessa ei ollut tapahtunut tuomiovoivassa kokoonpanossa.

Adoptiolaki 48 § 1 momentti ja 49 §
Hallinto-oikeuslaki 7 § 1 momentti 1 a kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.