7.7.2017/3404

Hallinto-oikeuden tulee ratkaistessaan hakemusta lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta käsitellä ja arvioida myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus lapsen sijaishuoltopaikaksi.

Lastensuojelulaki 40 §, 43 § 2 momentti, 50 §

HE 331/2010 vp

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Annina Nieminen.