7.7.2017/3404

Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka

Antopäivä: 7.7.2017
Taltionumero: 3404
Diaarinumero: 3687/3/15 ja 3768/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3404

Hallinto-oikeuden tulee ratkaistessaan hakemusta lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta käsitellä ja arvioida myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus lapsen sijaishuoltopaikaksi.

Lastensuojelulaki 40 §, 43 § 2 momentti, 50 §

HE 331/2010 vp

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 7.7.2017