13.9.2017/4383

Jätelaki – Roskaamiskielto – Ympäristönsuojelulaki – Maaperän pilaamiskielto – Hallintopakko – Sovellettava laki

Antopäivä: 13.9.2017
Taltionumero: 4383
Diaarinumero: 3993/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4383

Kiinteistöä oli yleisesti pidettävä jätelain (646/2011) 72 §:n mukaan roskaantuneena. Maahan kaivettua jätetäyttöä, jossa oli mm. jääkaappeja, sähköliesi, rakennusjätteitä, kanistereita, autonrenkaita, muovia, tiiliä, peltiä, jätesäkkejä, mikroaaltouuni, pesukone, kuormalava ja erilaista elektroniikkajätettä oli pidettävä roskaantumista aiheuttavana, kun asiassa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että jätteistä oli aiheutunut ympäristönsuojelulain (86/2000) 7 §:n mukaista maaperän pilaantumista. Määräystä koko kiinteistön siivoamisesta ei ollut tullut antaa ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla jätetäytön joidenkin jätteiden mahdollisesti aiheuttaman maaperän pilaantumisen vaaran vuoksi, kun sama määräys voitiin antaa jätelain 75 §:n mukaan kiinteistön siivoamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 13.9.2017