12.10.2017/5052

Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luottava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Luotettava asiakirjanäyttö – Väärennettyjen asiakirjojen esittäminen

Antopäivä: 12.10.2017
Taltionumero: 5052
Diaarinumero: 3685/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5052

Valittaja oli Suomessa ollessaan esiintynyt samoilla henkilötiedoilla. Suomeen tullessaan hän oli kuitenkin esittänyt viranomaisille henkilöllisyytensä osoittamiseksi kaksi asiakirjaa, jotka Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio oli sittemmin todennut väärennetyiksi, eikä valittaja ollut asiakirjat esittäessään tai myöhemminkään ilmaissut niiden olevan väärennöksiä. Näin ollen hänen henkilöllisyyttään ei ollut voitu kokonaisuutena arvioiden pitää kansalaisuuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luotettavasti selvitettynä. Valittajan myöhemmin esittämä Irakin kansalaisuustodistus, johon oli merkitty valittajan kertoman mukainen syntymävuosi mutta ei syntymäpäivämäärää, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin.

Esiintyminen johdonmukaisesti samoilla henkilötiedoilla säädetyn määräajan mahdollistaa henkilöllisyyden pitämisen selvitettynä. Valittaja ei kuitenkaan ollut vielä Maahanmuuttoviraston päätöksentekohetkellä esiintynyt väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellään kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentin mukaista viimeksi kulunutta kymmentä vuotta. Valittaja voi hakea Suomen kansalaisuutta uudelleen, kun edellä todettu kymmenen vuoden aika on kulunut umpeen.

Kansalaisuuslaki 6 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Leiniö.

 
Julkaistu 12.10.2017