3.4.2018/1493

Ampuma-ase – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton edellytykset – Lupien peruuttamisen vireilläolon vaikutus

Antopäivä: 3.4.2018
Taltionumero: 1493
Diaarinumero: 3868/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1493

Koska ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupien peruuttaminen oli pantu vireille, poliisilaitoksen oli ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla tullut päättää luvanhaltijan ampuma-aseiden väliaikaisesta haltuunotosta. Tällaisessa tilanteessa ampuma-aseiden ottaminen väliaikaisesti poliisin haltuun ei erikseen edellyttänyt ampuma-aselain 92 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä.

Ampuma-aselaki 92 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 3.4.2018