24.4.2018/1941

Lentoaseman terminaalirakennuksen ikäalennusprosenttia kiinteistöverotusta varten vahvistettaessa rakennus oli rinnastettava asuin- ja toimistorakennuksen sijasta myymälä- ja talousrakennukseen.

Vuosien 2010-2012 kiinteistöverotus.

Varojen arvostamisesta verotuksessa annettu laki 30 § (1142/2005) 1 momentti 1 ja 2 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Stina-Maria Lund.