27.6.2018/3149

Sähkömarkkinalaki – Energiavirasto – Sähkönmyyntisopimus – Sopimusehtojen muuttaminen – Hinnanmuutoksesta ilmoittaminen – Laskuun sisältyvät merkinnät – Virheellisesti perittyjen maksujen palauttaminen

Antopäivä: 27.6.2018
Taltionumero: 3149
Diaarinumero: 2184/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3149

Sähkön vähittäismyyjänä toimiva yhtiö oli toimittanut asiakkailleen laskun, jonka loppuosassa oli seuraava otsikoimaton teksti: "Sähkön markkinahinnan muutoksesta johtuen uusi kWh-hintanne 1.1.2015 alkaen on 5,99 snt/kWh ja perusmaksunne 2,99 eur/kk. Molemmat hinnat sisältävät arvonlisäveron."

Energiaviraston päätöksen mukaan ilmoituksen sijoittamista asiakkaan saaman laskun loppuun ilman nimenomaista ilmoitusta siitä, että kysymyksessä on ehtomuutos, ei voitu pitää selkeänä ja asiakkaan kannalta helposti havaittavana tapana ilmoittaa hinnanmuutoksesta. Lisäksi laskun hinnanmuutoksesta kertovassa tekstissä ei ollut mainittu, onko sopijapuolella oikeus halutessaan irtisanoa sopimus ehtomuutoksen takia.

Energiavirasto katsoi päätöksessään sähkön vähittäismyyjänä toimivan yhtiön menetelleen yksipuolisesta sähkönmyyntisopimuksen hinnanmuutoksesta asiakkailleen ilmoittaessaan sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin vastaisesti ja velvoitti yhtiön palauttamaan asiakkailleen sähkömarkkinalain vastaisesta sopimusehtomuutoksesta aiheutuneet ylimääräiset maksut, jotka se oli veloittanut ennen kuin se on ilmoittanut hintojen muutoksesta asiakkaille mainitun säännöksen mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten markkinaoikeus, ettei Energiaviraston päätös ollut lainvastainen. Energiavirasto oli myös voinut määrätä yhtiön palauttamaan sähkömarkkinalain vastaisesta sopimusehtomuutoksesta aiheutuneet ylimääräiset maksut.

Sähkömarkkinalaki 93 § 4 momentti

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 9 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 27.6.2018