12.9.2018/4128

Työriitojen sovittelu – Työ- ja elinkeinoministeriön päätös – Työnseisauksen toimeenpanemisen väliaikainen kieltäminen – Hallintovalitus – Hallintoasiassa annettu päätös – Valituskelpoisuus

Antopäivä: 12.9.2018
Taltionumero: 4128
Diaarinumero: 3524/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T4128

Työ- ja elinkeinoministeriön työriitalain 8 §:n nojalla tekemä päätös, jolla oli väliaikaisesti kielletty työnseisaukseen ryhtyminen, ei ollut hallintolainkäyttölain 4 §:ssä tarkoitettu hallintoasiassa tehty päätös. Ministeriön tällaiseen päätökseen ei siten saanut hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Stina-Maria Lund.

 
Julkaistu 12.9.2018