29.1.2019/252

Sijaishuollossa olevan lapsen kotilomat – Lapsen biologisen vanhemman tapaamisten valvonta – Korvauksen maksaminen isovanhemmalle – Saatavan vanhentuminen

Antopäivä: 29.1.2019
Taltionumero: 252
Diaarinumero: 1335/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T252

Sijaishuollossa olevat lapset olivat vierailleet lomilla isovanhempansa luona ja isovanhempi oli myös valvonut kotonaan lasten ja heidän biologisen vanhempansa tapaamisia asiakassuunnitelmassa sovitulla tavalla usean vuoden ajan sen estämiseksi, että vanhempi olisi tapaamisissa päihtyneenä. Isovanhempi vaati kuntaa takautuvasti maksamaan korvausta lasten luonapidosta sekä tapaamisten valvomisesta.

Asiassa ei ollut kysymys sellaisesta julkisoikeudellisesta saatavasta, joka olisi vanhentumislain 1 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että korvausvaatimukseen tuli soveltaa velan vanhentumisesta annettua lakia.

Laki velan vanhentumisesta 1 §

Lastensuojelulaki 54 § 1 ja 2 momentti

Ks. KHO 2.6.2017 taltionumero 2620

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Anne Nenonen ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Anne Rautiainen.

 
Julkaistu 29.1.2019