24.5.2019/2478

Tieliikennelain 51 §:n 2 momentin nojalla yksityistielle voitiin asettaa ratsastuksen kieltävä liikennemerkki. Tieliikennelain 51 §:ssä tarkoitettu liikenteen ohjauslaite koski kaikkia tienkäyttäjiä siitä riippumatta, mihin heidän oikeutensa tienkäyttöön perustui. Liikenteen ohjauslaitteen asettamiselle tuli olla liikenneturvallisuuteen tai muuhun liikenteen ohjaamiseen liittyvä peruste. Yksityistien tiekunta oli perustellut ratsastuksen kieltämistä tarpeella välttää tien kunnossapitokustannusten kasvu. Kun yksityistien tiekunnan hakemuksessa ei ollut esitetty tieliikennelakiin perustuvia syitä ratsastuksen kieltävän liikennemerkin asettamiselle, oli hallinto-oikeuden tullut kumota kunnan päätös suostumuksen antamisesta liikennemerkin asettamiselle.

Tieliikennelaki (267/1981) 51 § 2 momentti

Laki yksityisistä teistä (358/1962) 80 § 3 momentti

Tieliikenneasetus (182/1982) 16 § 4 momentti ja 21 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Tuire Taina.