12.9.2019/4097

Tuloverotus – Toimintamuodon muutos – Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi – Viimeisen verovuoden päättymispäivä – Kaupparekisteriin merkitseminen

Antopäivä: 12.9.2019
Taltionumero: 4097
Diaarinumero: 627/2/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T4097

A oli yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka toiminimen tilikausi oli ollut 1.3.–28.2. A oli antanut verovuodelta 2011 toiminimen tilikauden 1.3.2010–28.2.2011 tulokseen perustuneen veroilmoituksen. A oli antanut verovuodelta 2012 toiminimen tilikauden 1.3.2011–1.1.2012 tulokseen perustuneen veroilmoituksen, koska toiminimi oli muutettu tuloverolain 24 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti osakeyhtiöksi ja koska osakeyhtiö oli merkitty kaupparekisteriin 1.1.2012. Verohallinto oli katsonut, että A:n toiminimen viimeinen tilikausi oli päättynyt ennen osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemisajankohtaa eli 31.12.2011. Verovuosi 2011 koostui siten tilikausista 1.3.2010–28.2.2011 ja 1.3.2011–31.12.2011.

Hallinto-oikeus oli katsonut, että tuloverolain 24 §:n 5 momentin sanamuotoa ei voitu tulkita siten, että osakeyhtiötä edeltävän yrityksen verovuoden olisi voitu katsoa päättyvän päivää ennen osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemistä. A:n oli tullut antaa toiminimen liiketoiminnasta veroilmoitus ajalta 1.3.2011–1.1.2012, ja kyseisen tilikauden tulot tuli verottaa verovuoden 2012 tulona. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen. Verovuodet 2011 ja 2012.

Tuloverolaki 24 § 5 momentti

Laki verotusmenettelystä 3 § 1 momentti ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Katja Syväkangas.

 
Julkaistu 12.9.2019