27.2.2020/872

Vammaispalvelu – Asunnon muutostyöt – Viranhaltijan päätös hakemuksen hyväksymisestä – Viranhaltijan uusi päätös saman hakemuksen osittaisesta hylkäämisestä – Hallintolain soveltaminen

Antopäivä: 27.2.2020
Taltionumero: 872
Diaarinumero: 2316/3/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T872

Henkilö oli hakenut kesäkuussa 2018 vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulain) nojalla asunnon muutostöitä. Hakemuksen liitteenä olleessa kuntohoitajan lausunnossa suositeltiin asunnon wc-tilan laajennusta ja oven levennystä sekä korotettua istuinta ja seinälle kääntyviä tukikahvoja. Viranhaltija hyväksyi 20.6.2018 tekemällään päätöksellä muutostyöt. Viranhaltija teki asiassa uuden päätöksen 30.10.2018 sen jälkeen, kun hakijan kotona oli käyty, ja hylkäsi haetut muutostyöt wc-tilan laajennuksen osalta. Henkilön oikaisuvaatimus hylättiin.

Hallinto-oikeus kumosi viranhaltijan päätöksen 30.10.2018 sekä perusturvalautakunnan päätöksen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä. Hallinto-oikeus määräsi viranhaltijan alkuperäisen päätöksen noudatettavaksi.

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan wc-tilan laajennus oli myönnetty 20.6.2018 tehdyllä lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä. Hallintolain 50 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joilla viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudestaan. Tällöinkään päätöstä ei voida korjata asianosaisen vahingoksi ilman tämän suostumusta paitsi, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Viranomainen ei ollut edes väittänyt, että kyseessä olisi ollut hallintolain 50 §:ssä tarkoitettu tilanne. Valittaja oli voinut oikeutetusti odottaa, että viranomainen noudattaa aikaisemmin tekemäänsä päätöstä. Viranhaltija ei siten ollut voinut ratkaista samaa hakemusta uudelleen omasta aloitteestaan valittajaa kuulematta valittajalle kielteisellä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kunnan valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.

L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 9 § 2 momentti

A vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 12 § 1 momentti ja 13 §

Hallintolaki 6 ja 50 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.

 
Julkaistu 27.2.2020