Notaarit asiaryhmineen

Kun lainkäyttöasia on tullut vireille korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jaoston notaari vastaa asian esivalmistelusta, etenkin selitysten ja vastaselitysten hankkimisesta.

Notaarit eivät anna oikeudellista neuvontaa.

Atte Hyväkkä, 029 56 40291

 • Terveydenhuolto ja sairaanhoito (mm. mielenterveysasiat, terveydenhuollon- ja sairaanhoitotoimen harjoittaminen)

Paula Kilponen, 029 56 40288

 • Verot
 • Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut
 • Elinkeinoasiat (mm. anniskelulupa-asiat, alkoholin vähittäismyynti ja elintarvikekauppa)
 • Sähköturvallisuus
 • Liikenne ja viestintä (mm. ajo-oikeus ja ammattiajolupa)
 • Työvoima-asiat (mm. palkkaturva, työsuojelu)
 • Asuntotuotanto ja asuntoasiat
 • Yleishallintoasiat (mm. vankeinhoito, väestötieto, nimiasiat, maksuvapautus)
 • Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet
 • Maataloustuotannon ohjaaminen ja EU:n rakennerahastojen tukitoimet
 • Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset

Marlon Moilanen, 029 56 40274

 • Toimeentulotuki ja toimeentulotuen takaisinperintä
 • Oikeusapu
 • Omaishoidon tuki
 • Eläkeasiat

Eeva Ryytty, 029 56 40277

 • Sosiaaliasiat (mm. lastensuojeluasiat, lastensuojelukustannusten korvaaminen)
 • Ahvenanmaan asiat
 • Saamelaisasiat
 • Lääkeasiat ja apteekkilaitos
 • Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet (mm. patentit ja tavaramerkit) ja verkkotunnus

Anne Sahlman, 029 56 40350

 • Maankäyttö- ja rakennusasiat
 • Kaava-asiat
 • Rakennussuojelu
 • Kiinteistöasiat
 • Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja
 • Ampuma-aseasiat
 • Passiasiat
 • Eläinsuojelu
 • Jätelain mukaiset asiat
 • Kunnallisasiat
 • Valtion virkamiehet

Soili Tolvanen, 029 56 40349

 • Ympäristönsuojelu (mm. ympäristönsuojelu-, päästökauppa- ja ydinenergialain mukaiset asiat)
 • Vesitalous
 • Kaivostoiminta
 • Maa-ainesasiat
 • Luonnonsuojelu
 • Porotalous
 • Metsästys ja kalastus
 • Vammaispalveluasiat
 • Tieasiat

Nina Äikäs, 029 56 40216

 • Kirkollisasiat
 • Opetus- ja sivistystoimi
 • Tasa-arvoasiat
 • Huostassapidon lopettaminen
 • Yhteydenpidon rajoittaminen
 • Kilpailu ja julkiset hankinnat
 • Postipalvelu, postitoimilupa
 • Tietoliikenne
 • Sähkömarkkinat

Ulkomaalais- ja kansalaisuusasiat

Asiakaspalvelu 029 56 40379

Juha Rekola 029 56 40395
Johanna Jokela 029 56 40366
Nina Hytönen 029 56 40368

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 11.2.2019