Notaarit ja erityissihteerit asiaryhmineen

Kun lainkäyttöasia on tullut vireille korkeimmassa hallinto-oikeudessa, notaari tai erityissihteeri vastaa asian esivalmistelusta.


Notaarit tai erityissihteerit eivät anna oikeudellista neuvontaa.

‍Vastaava notaari

Nina Äikäs, 029 56 40216

 • Kilpailu ja julkiset hankinnat
 • Sähkömarkkinat
 • Tietoliikenne
 • Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja

Notaarit

Nina Hytönen, 029 56 40368

 • Tieasiat
 • Ympäristönsuojelu (mm. ympäristönsuojelu-, päästökauppa- ja ydinenergialain mukaiset asiat)
 • Jätelain mukaiset asiat
 • Terveysvalvonta
 • Vesitalous
 • Vesihuoltolain mukaiset asiat
 • Maa-ainesasiat
 • Luonnonsuojelu
 • Eläinsuojelu
 • Kaivostoiminta
 • Metsästys ja kalastus
 • Porotalous

Krista Lappalainen, 029 5640 359

 • Verot
 • Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut
 • Tulliasiat

Johanna Jokela, 029 56 40283

 • Vakuutusoikeuden purkuasiat
 • Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset
 • Maataloustuotannon ohjaaminen ja EU:n rakennerahastojen tukitoimet
 • Oikeusapuasiat
 • Oikeudenkäyntimaksuasiat
 • Tasa-arvoasiat
 • Opetus- ja sivistystoimi
 • Valtion virkamiehet
 • Ampuma-aseasiat
 • Kirkollisasiat
 • Lastensuojeluasiat (muutoksenhaut Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuden päätöksistä)

Nora Kurenkunnas, 029 56 40302

 • Hyvinvointialueasiat
 • Kunnallisasiat
 • Lastensuojeluasiat (muutoksenhaut Hämeenlinnan ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksistä)

Eeva Ryytty, 029 56 40277

 • Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet (mm. patentit ja tavaramerkit) ja verkkotunnus
 • Työvoima-asiat
 • Ahvenanmaan asiat
 • Asuntotuotanto ja asuntoasiat
 • Lääkeasiat ja apteekkilaitos
 • Lastensuojelu (muutoksenhaut Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeuksien sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen päätöksistä)
 • Elinkeinoasiat (mm. rahoitusmarkkinoiden valvonta ja vakuutustoiminta)

Emilia Smolander, 029 56 40294

 • Maankäyttö- ja rakennusasiat
 • Kaava-asiat
 • Kiinteistöasiat
 • Rakennussuojelu

Erityissihteerit

Salla Linnavirta, 029 56 40218

 • Yleishallintoasiat (mm. maksuvapautus ja väestötietoasiat)
 • Toimeentulotukiasiat
 • Mielenterveysasiat
 • Elinkeinoasiat (mm. kiinteistöjen ja asuntojen välitys, kirjanpitolainsäädännön soveltaminen sekä anniskelulupa-asiat ja alkoholin vähittäismyynti)
 • Liikenne ja viestintä (mm. ajo-oikeus ja ammattiajolupa)
 • Vankeinhoito
 • Sosiaaliasiat (mm. lastensuojelukustannusten korvaaminen ja kehitysvammaisten erityishuolto)
 • Omaishoidon tuki
 • Vammaispalveluasiat
 • Terveydenhuolto ja sairaanhoito (mm. terveydenhuollon ja sairaanhoitotoimen harjoittaminen)


Ulkomaalais- ja kansalaisuusasiat

Asiakaspalvelu 029 56 40379

Vastaava notaari

Riitta Vaartio, 029 56 40235

Julkaistu 4.6.2024