AHR: Sämitiggevaaljâid kalga uđâdiđ

Alemus haldâttâhriehti adelij onne meridem sämitiggevaaljâi ive 2023 vaaljâid kyeskee aašijn. Miärádâsâiguin AHR meridij merkkiđ maaŋgâid ulmuid sämitige ive 2023 vaaljâluvâttâlmân já uđâdiđ sämitiggevaaljâid. Almuu haldâttâhriävtán poođij čohčuv ohtsis 113 väidimid, moh čuoccii sämitige haldâttâs já vaaljâlävdikode miärádâsâid leđe tuhhiithánnáá nubástusocceid ive 2023 vaaljâluvâttâlmân. AHR tuhhiittij väidimijn 65 já meridij merkkid taid ulmuid ive 2023 vaaljâluvâttâlmân. Ohtâ nubástusoccein muurdij suu väidim já looâah hilgojuvvojii tâi paccii tuđhâhánnáá.

Tivvoom 15.4.2024: Vaaljâluvâttâlmist meddâlkuođđum ulmui meeri lii tivvum 65:n.

Sämitigge vaaljâi toimâttuvvojii 4.9.–2.10.2023, já sämitige vaaljâlävdikodde nánodij ton miärádâsáin 4.10.2023 vaaljâi puáttus. AHR komettij onnáin miärádâsáin vaaljâi puáttus nannoodmân kyeskee miärádâs já meridij uđâdiđ ive 2023 vaaljâid. AHR miärádâs vuáđuduvá toos, ete vaaljâluvâttâlmân merkkiihánnáá pááccâm 65 olmâžid iä puáhtâm uásálistiđ iävtukkâsaassâtmân ijge jienâstiđ vaaljâin. Taan tiet vaaljah uárnájuvvojii laavâ vuástásávt nuuvt, ete tot vaiguttij vaaljâi puátusân. Tondiet ko vaaljâi puáttus ij lamaš máhđulâš vuoigiđ, AHR meridij uđâdiđ vaaljâid.

Tiäđáttâsân kyeskke ihekirjemiärádâsah

AHR 2024:44

Sämitiggevaaljah – Merkkim vaaljâluvâttâlmân – Oovdeb laavâvuáimálâš miärádâs sämitiggelaavâ miäruštâllâmmeridem iävtui olášuumist – Oovdeb raččomucâmuš hilgom – Oovdeb miärádâsâi vuoigâlâš čanneevuotâ – Vuoigâdvuotâtile nubástusah – OA olmoošvuoigâdvuođâkomitea – OA näliolgostittem meddâlistem kieđâvuššee komitea

Sämitige vaaljâlävdikodde ij lamaš váldâm nubástusoccee sämitige ive 2023 vaaljâluvâttâlmân,
veikkâ alemushaldâttâhriehti lâi oovdeb vaaljâluvâttâlmân väldimân kyeskee laavâvuáimálâš
miärádâsâst uáinâm, ete sun tiävdá sämitiggelaavâ 3 § miäruštâllâmmeridem miäldásijd iävtuid.
Sämitige toimâorgaaneh oinij, ete alemuu haldâttâhrievtâ miärádâs ij čoonnâm taid, ko váldojii
vuotân vuoigâdvuođâtiileest tábáhtum nubástusâid, eromâsávt aalmugijkoskâsij kocceemorgaanij
tiätu meeridmeh.

Alemuu haldâttâhrievtâ mield noonâ vuolgâsaijeen koolgâi toollâđ tom, ete ton toimâváldâlâš
tuámustovlin adelum laavâvuáimálâš meridem, mon mield olmooš tiävdá vyeimist orroo laavâ
miäruštâllâmmeridem miäldásij iävtuid, čana sämitige toimâorgaanijd, ko taheh vaaljâluvâttâlmân
kyeskee miärádâsâid.

Vuoigâdvuođâtile uásild alemus haldâttâhriehti čujottij toos, ete miäruštâllâmmeridem ij lamaš
muttum. Almugijkoskâsii kocceemorgaanij meerridmeh lijjii kuávdášlijn aašijn valdum vuotân jo
alemuu haldâttâhrievti meerridmijn, moiguin sämitige stiivrâ raččoomucâmušah lijjii hilgum.
Vuoigâdvuođâtiileest ij lamaš tábáhtum taggaar nubástus, mondiet alemuu haldâttâhrievti
nubástusoccee kyeskee miärádâs ij ličij innig vuoigâdvuođâlávt čoonnâm toimâorgaanijd.
Nubástusoccee meridui valduđ sämitige ive 2023 vaaljâluvâttâlmân.

Jienâstem (5–2)

Laahâ sämitiggeest 3, 21 ja 23 §

Suomâ vuáđudemlaahâ 3 § 3 moomeent já 99 § 1 moomeent

AHR 2024:45

Sämitiggevaaljah – Merkkim vaaljâluvâttâlmân – Oovdeb laavâvuáimálâš miärádâs sämitiggelaavâ miäruštâllâmmeridem iävtui olášuumist – Objektiivlii kriiteer tevdim

Sämitige vaaljâlävdikodde ij lamaš váldâm vuotân nubástusoccee sämitige ive 2023
vaaljâluvâttâlmân, veikkâ alemus haldâttâhriehti lâi oovdeb vaaljâluvâttâlmân väldimân kyeskee
miärádâsâst uáinâm, ete suu peht tiävdoo sämitiggelaavâ 3 § 3 saje miäldásâš objektiivlâš kriiteer.
Alemus haldâttâhriehti pahudij, ete säitge stivrâ ij lamaš puáhtâm hilgođ nubástusoccee
vaaljâluvâttâlâm merkkim kyeskee njuolgimvátámuš. Nubástusoccee meridui valduđ sämitige ive
2023 vaaljâluvâttâlmân.

Laahâ sämitiggeest 3 §

AHR 2024:46

Sämitiggevaaljah – Vaaljâi puáttus nanodem – Vaaljâi tooimâtmân kyeskee toimâ –
Vaaljâluvâttâlmist meddâl kyeđđim – Vaiguttâs vaaljâi puátusân – Vaaljâi puáttus njuolgim – Uđâdemnáál vaaljah – Uđâdemnáál vaaljâid kyeskee miärádâsah

Sämitige ive 2023 vaaljat lijjii toimâttum laavâvuástásávt tondiet, ete vaaljâluvâttâmist lijjii
kuođđum meddâl 65 olmožid, kiäid ličij alemuu haldâttâhrievti miärádâsâi mield kolgâm toos
merkkiđ. Mainâšum ulmuin ij lamaš máhđulâšvuotâ uásálistiđ iävtukkâsaassâtmân ijge jienâstiđ
vaaljâi. Vaaljâluvâttâllâm uásild koččâmâš lâi vaaljâi tooimâtmân kyeskee tooimâst, mii lâi lamaš
laavâvuástásâš. Laavâvuástásâšvuođâ koolgâi anneeđ vaigutteijen vaaljâi puátusân ijge vaaljâi
puáttus puáhtâm njuolgiđ. Alemus haldâttâhriehti meridij uđâdiđ ive 2023 vaaljâi já adeliđ
samitiggelaavâ 40 a § 1 moomeent mield uđâdemnáál vaaljâid kyeskee miärádâsâid.

Laahâ sämitiggeest 40 § já 40 a §

Ohtâvuotâtiäđuh

Jasmin Tag, viestâdemvuávájeijee, alemus haldâttâhriehti, puh. 050 443 0236,
ovdânommâ.suhânommâ@oikeus.fi

Julkaistu 27.3.2024