Tietosuoja

Korkein hallinto-oikeus käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevia tarkempia tietoja sekä tietoja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla seuraavista tiedonannoista:

Julkaistu 29.5.2020