Päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistavat päätökset koostuvat ennakkopäätöksistä ja muista julkaistuista päätöksistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistujen päätösten taltionumero (ratkaisunumero) ilmaistaan kirjaintarkenteella T tai H riippuen siitä, missä asiahallintajärjestelmässä asia on käsitelty. Näistä kirjaintarkenteista H oli tilapäisesti käytössä siirtymävaiheen aikana 2019–2022.

Päätösten päätearkistona toimii säädöstietopankki Finlex. Linkitykset päätöksiin on suositeltavinta tehdä Finlexiin KHO:n verkkosivujen sijaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden kotisivuilla säilytetään uusimmat ratkaisuselosteet. Vuodesta 1944 lähtien julkaistut selosteet ovat Valtion säädöstietopankki Finlexissä, jossa voi tehdä esimerkiksi sanahakuja. Vuoden 2001 syyskuuta vanhemmista ennakkopäätöksistä Finlexissä on vain lyhyehkö seloste, täysimittainen seloste on painetussa vuosikirjassa.

Ennakkopäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

KHO:n ennakkopäätökset julkaistaan sillä kielellä, jolla päätös annetaan. Täysimittainen ratkaisuseloste julkaistaan suomeksi niistä päätöksistä, jotka on annettu suomeksi. Kaikista ennakkopäätöksistä käännetään kuitenkin lyhyt ratkaisuseloste toiselle kotimaiselle kielelle.

Lyhyet ratkaisuselosteet

Korkein hallinto-oikeus julkaisi vuoden 2021 loppuun saakka ennakkopäätösten ohella lyhyitä ratkaisuselosteita joukosta päätöksiä näiden oikeudellisen merkityksen perusteella. Vuoden 2022 alussa tämä päätösryhmä poistui käytöstä.

Muut julkaistut päätökset

Korkein hallinto-oikeus julkaisee ryhmässä Muut julkaistut päätökset sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa omaaviksi arvioituja ratkaisujaan, joita ei ole ratkaisun oikeudellisen merkityksen perusteella julkaistu ennakkopäätöksinä.

Muut julkaistut päätökset julkaistaan sillä kielellä, jolla päätös annetaan eikä niitä yleensä käännetä toiselle kotimaiselle kielelle.

Eurooppaoikeutta koskevat ratkaisut

Euroopan ihmisoikeussopimusta ja EU-oikeutta koskevat ratkaisut sekä EU-tuomioistuimelle esitetyt ennakkoratkaisupyynnöt julkaistaan omana ryhmänään Pohjoismaiden ylimpien tuomioistuinten kotisivuilla. Palvelu perustuu yhdessä sovittuun menettelyyn, jolla halutaan helpottaa näiden ratkaisujen löytymistä.

Julkaistu 2.4.2024