Päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistavat päätökset koostuvat vuosikirjapäätöksistä ja muista julkaistuista päätöksistä.

Julkaistu 2.1.2023