19.12.2018/5980

Opettajan määräaikaisen virkasuhteen päättämiselle opetuksen kesäkeskeytyksen alkaessa oli neuvoston direktiivillä täytäntöönpannun määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 1999/70/EY 3 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy eikä puitesopimuksen mukaisesta syrjimättömyyden periaatteesta siten johtunut estettä opettajan ottamiselle kesäkeskeytykseen päättyväksi määrättyyn määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Neuvoston direktiivi 1999/70/EY Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta, 3 lauseke 1 kohta ja 4 lauseke

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-245/17, Viejobueno Ibánez ja de la Vara González (ECLI:EU:C:2018:934)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Emil Waris.