24.10.2013/3354

Henkilö sairasti Perisylvian-oireyhtymää, joka aiheutti hänelle syömisongelmia ja puhekyvyttömyyttä. Ruokailutilanteissa hän tarvitsi valvontaa tukehtumisvaaran vuoksi. Häntä pidettiin vammaispalvelulain 8 c §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen avun myöntämiseen oikeutettuna vaikeavammaisena henkilönä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § 2 momentti ja 8 c § 1–4 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Janne Aer. Asian esittelijä Camilla Sandström.