2.6.2016/2517

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli 1.4.2014 määrännyt A Oy:n maksamaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (tilaajavastuulaki) tarkoitettua laiminlyöntimaksua liittyen A Oy:n vuonna 2009 tekemään alihankintasopimukseen. Hallinto-oikeus oli hylännyt A Oy:n työsuojelun vastuualueen päätöksestä tekemän valituksen soveltaen työsuojelun vastuualueen päätöksen tekohetkellä voimassa ollutta tilaajavastuulain 9 b §:n (469/2012) nojalla annettua valtioneuvoston laiminlyöntimaksun määrästä antamaa asetusta (951/2013).

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin hallinto-oikeus, että kun otettiin huomioon laiminlyöntimaksun laatu rangaistusluonteisena seuraamuksena, asiassa oli laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäessä sovellettava sopimuksen tekohetkellä voimassa ollutta tilaajavastuulain 9 §:n 2 momenttia (1233/2006).

Ks. myös Helsingin hallinto-oikeus 27.10.2015 nro 15/0851/2

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 9 § 2 momentti (1233/2006)

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Jouko Tuomi.