20.6.2016/2715

A oli ostanut ajoneuvon osamaksusopimuksella, jonka perusteella hänet oli merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Ajoneuvon omistaja, osamaksusopimuksen rahoittajana ollut rahoitusyhtiö, joka oli hakenut asiassa osamaksukauppalain mukaista tilitystä, oli osamaksusopimuksen perusteella hakenut A:lta ajoneuvon pois 31.5.2013. Kun A:n oikeus käyttää ajoneuvoa oli mainittuna päivänä päättynyt, A:ta ei enää voitu pitää ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuna ajoneuvon haltijana, ja haltijaa koskeva rekisterimerkintä voitiin ajoneuvolain 95 §:n nojalla korjata. Sillä, mitä osamaksukauppalaissa ja kuluttajansuojalaissa on osamaksukauppalain mukaisesta tilitysmenettelystä säädetty, ei ollut merkitystä kysymyksessä olleessa rekisterimerkintää koskeneessa asiassa.

Ajoneuvolaki 95 §

VNA ajoneuvojen rekisteröinnistä 2 § 18 kohta (1243/2010), 3 § ja 15 §

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Petri Helander ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Leo Kaasinen.