19.8.2016/3437

Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Väestötietojärjestelmästä ilmenevä henkilöllisyys – 10 vuoden aika

Antopäivä: 19.8.2016
Taltionumero: 3437
Diaarinumero: 1439/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3437

Esiintyminen vähintään viimeksi kuluneet kymmenen vuotta väestötietojärjestelmään merkityillä henkilötiedoilla johti kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentin mukaan siihen, että asianomaisen henkilöllisyyttä pidettiin luotettavasti selvitettynä. Mainittu kymmenen vuoden määräaika oli laskettava siitä, kun kysymyksessä olevat henkilötiedot oli merkitty väestötietojärjestelmään.

Kansalaisuuslaki 6 § 1 ja 3 momentti

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 10 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Katariina Bargum.

 
Julkaistu 19.8.2016