25.10.2016/4472

Elinkeinotulon verotus – Luovutus – Sale-and-leaseback -järjestely – Kirjanpitosidonnaisuus

Antopäivä: 25.10.2016
Taltionumero: 4472
Diaarinumero: 1328/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4472

Kirjanpitolakiin oli lisätty 1.1.2016 voimaan tulleet säännökset rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitsemisestä kirjanpitoon. Uuden säännöksen mukaan vuokrasopimuksen tehnyt kirjanpitovelvollinen vuokralleottaja voi merkitä tietyin ehdoin hyödykkeen tilinpäätökseensä siten kuin se olisi ostettu. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että mainittuja kirjanpitolain periaatteita ei voitu soveltaa verotuksessa.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § 1 momentti 1 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Liisa Tähtinen.

 
Julkaistu 25.10.2016