29.12.2016/5592

Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekko – Vammaisen pysäköintilupa – Valokopio

Antopäivä: 29.12.2016
Taltionumero: 5592
Diaarinumero: 1038/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5592

A oli pysäköinyt ajoneuvonsa ilman pysäköintikiekkoa paikalle, jolla pysäköinti oli sallittu pysäköintikiekkoa käyttäen. A:n ajoneuvossa oli valokopio A:lle myönnetystä, pysäköintihetkellä voimassa olleesta vammaisen pysäköintiluvasta.

Hallinto-oikeus oli katsonut, että A oli pysäköinyt ajoneuvonsa virheellisesti mutta että virhe oli vähäinen. Tämän vuoksi hallinto-oikeus oli muuttanut pysäköinnintarkastajan määräämän pysäköintivirhemaksun huomautukseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n pysäköintivirhe ollut vähäinen, kun otettiin huomioon, että vammaisen pysäköintilupa oli henkilökohtainen lupa eikä ajoneuvokohtainen lupa ja että luvan valokopion käyttäminen tekisi mahdolliseksi luvan väärin käyttämisen. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös pysäköintivirhemaksun muuttamisesta huomautukseksi kumottiin ja A:lle määrätty pysäköintivirhemaksu saatettiin voimaan.

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti 1 kohta ja 5 §

Tieliikennelaki 28 a § (843/1990) 1 ja 2 momentti sekä 28 b § (117/1992) 1 ja 2 momentti

Tieliikenneasetus 21 § lisäkilvet 856 a ja 856 b

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 29.12.2016