22.5.2017/2417

Kansalaisuusasia – Julkisoikeudellinen maksuvelvoite – Perusteettomasti myönnetty toimeentulotuki – Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelka

Antopäivä: 22.5.2017
Taltionumero: 2417
Diaarinumero: 1831/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2417

Ulosottorekisterin todistuksesta ilmenevän rikokseen perustuvan vahingonkorvausvelan perusteena oli perusteettomasti myönnetty toimeentulotuki. Mainittua vahingonkorvausvelkaa kaupungille oli pidettävä kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna julkisoikeudellisena maksuvelvoitteena.

Kansalaisuuslaki 13 § 1 momentin 4 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Katariina Flinkman.

 
Julkaistu 22.5.2017