6.7.2017/3386

Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Pakolaisaseman lakkauttaminen

Antopäivä: 6.7.2017
Taltionumero: 3386
Diaarinumero: 65/4/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3386

Asiassa oli kysymys pakolaisaseman lakkauttamista koskevasta valituslupahakemuksesta. Valituslupahakemus oli tullut vireille korkeimpaan hallinto-oikeuteen 5.1.2017 eli oikeusapulain 17 a §:ssä ja valtioneuvoston oikeusavun palkkioperusteista antaman asetuksen 7 a §:ssä säädettyjen asiakohtaista palkkiota koskevien säännösten voimaantulon jälkeen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ulkomaalaislain kansainvälistä suojelua koskevaan 6 lukuun sisältyvässä 107 §:ssä säädetyssä pakolaisaseman lakkauttamista koskevassa asiassa on kysymys mainituissa asiakohtaista palkkiota koskevissa säännöksissä säädetystä kansainvälistä suojelua koskevasta asiasta. Näin ollen avustajalle määrättiin maksettavaksi asiakohtainen palkkio.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Anne E. Niemi, Janne Aer, Mikko Puumalainen ja Tuomas Kuokkanen. Asian esittelijä Antti Jukarainen.

 
Julkaistu 6.7.2017