2.11.2017/5575

Jäteasia – Päätöksen valituskelpoisuus – Periaatepäätös – Tietojen toimittaminen – Sähköinen muoto – Jätteen kuljettaja

Antopäivä: 2.11.2017
Taltionumero: 5575
Diaarinumero: 3882/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5575

Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva lautakunta oli tehnyt päätöksen, jossa edellytettiin jätteen kuljettajia toimittamaan jätelain 39 §:n mukaiset tiedot sähköisesti muokattavassa muodossa. Päätöstä ei ollut annettu jätehuoltomääräyksenä eikä kysymys ollut hallintopakkoasiassa annetusta päätöksestä. Päätöstä oli sen sijaan pidettävä lautakunnan periaateluontoisena kannanottona ja se oli rinnastettavissa muun asian, kuten jätehuoltomääräysten, valmisteluun. Koska lautakunnan päätös ei sisältänyt lopullista hallintoasian ratkaisua, se ei ollut valituskelpoinen.

Jätelaki 39 §, 91 § 1 momentti, 92 § 1 momentti, 126 §, 143 §

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.

 
Julkaistu 2.11.2017