22.12.2017/6710

Hankintamenettelyn ehtojen mukaan tarjoajan oli tullut sellaisenaan hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä ollut puitesopimusluonnos. Hankintayksikön ja toimittajan välisellä puitesopimuksella oli tarjouskilpailun ehtojen mukaan tarkoitettu sopia puitesopimuksen keskeisistä ehdoista niin sitovasti, että puitesopimusta voidaan toteuttaa sopimuskauden ajan sopimuksen tapaan. Hinta oli vahvistettu hankintamenettelyssä varsinaiselle sopimuskaudelle sitovasti ja kiinteästi, ja avoimeksi oli jätetty vain hankittavien tuotteiden täsmälliseen määrään sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyviä seikkoja. Hankintayksikön ja toimittajan välistä puitesopimusta oli pidettävä julkisista hankinnoista annetun lain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna hankintasopimuksena eikä saman lain 5 §:n 15 kohdan mukaisena puitejärjestelynä.

Kun otettiin huomioon, että hankintayksikkö oli pidättäytynyt tuomioistuinkäsittelyn ajan hankintapäätöksen täytäntöönpanosta, ja selvitys, jonka hankintayksikkö oli esittänyt hankittavien tuotteiden väliaikaisista sopimusjärjestelyistä, hyvitysmaksu jätettiin määräämättä, vaikka hankintayksikön todettiin menetelleen hankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja valittajalla oli ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007 myöhempine muutoksineen) 5 § 1 ja 15 kohta sekä 95 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.