14.3.2018/1133

Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen

Antopäivä: 14.3.2018
Taltionumero: 1133
Diaarinumero: 3460/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1133

Tarjouskilpailussa tarjouksen oli tehnyt viiden yrityksen yhteenliittymä (konsortio). Näistä yrityksistä neljä oli yhdessä valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus katsoi, että valittajilla ei ollut asiavaltuutta ilman kaikkien konsortion jäsenten osallisuutta markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen. Markkinaoikeus jätti valittajien valituksen tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 85 § (321/2010) 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.

 
Julkaistu 14.3.2018