14.3.2018/1133

Tarjouskilpailussa tarjouksen oli tehnyt viiden yrityksen yhteenliittymä (konsortio). Näistä yrityksistä neljä oli yhdessä valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus katsoi, että valittajilla ei ollut asiavaltuutta ilman kaikkien konsortion jäsenten osallisuutta markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen. Markkinaoikeus jätti valittajien valituksen tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 85 § (321/2010) 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.