29.8.2018/3927

Ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisolle maksettava erityiskorvaus – Erityiskorvauksen laskemisen perusteena oleva aika – Oleskelu Suomessa – Virkamiehelle maksettu puolisokorotus

Antopäivä: 29.8.2018
Taltionumero: 3927
Diaarinumero: 1915/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3927

Keva oli myöntänyt ulkomaanedustuksen virkamiehen puoliso A:lle 1.5.2015 alkaen ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetussa laissa (erityiskorvauslaki, 657/1989) tarkoitetun erityiskorvauksen.

Asiassa oli kysymys siitä, otetaanko erityiskorvausta laskettaessa huomioon myös ne vuosiin 1983 ja 1987 ajoittuvat ajanjaksot, jolloin A oli ollut poissa virkamiehen asemapaikalta Suomessa tapahtuneen opiskelunsa sekä virkamiehen yhdessä puolisonsa kanssa Suomessa viettämän loman vuoksi.

Koska virkamiehelle oli maksettu mainituilta ajanjaksoilta ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän mukainen puolisokorotus, korkein hallinto-oikeus katsoi, että mainitut ajanjaksot oli erityiskorvauslain 4 §:n 1 momentin mukaisesti otettava erityiskorvausta laskettaessa huomioon huolimatta A:n oleskelusta Suomessa.

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta (657/1989) 1 § 1 momentti (925/2010) ja 4 § 1 momentti (925/2010)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 29.8.2018