28.12.2018/6224

Arvonlisävero – Verollinen myynti – Alennettu verokanta – Kirja – Kausijulkaisu – Ristikkojulkaisu – Verotuksen neutraalisuuden periaate

Antopäivä: 28.12.2018
Taltionumero: 6224
Diaarinumero: 6249/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T6224

A Oy julkaisi muun ohella erilaisia ristikkojulkaisuja, joista osa ilmestyi vähintään neljä kertaa vuodessa ja osa sitä harvemmin. Asiassa oli ratkaistavana, sovellettiinko A Oy:n kaksi kertaa vuodessa julkaisemaan 100-sivuiseen ristikkokirjaksi nimettyyn irtonumeroina myytävään julkaisuun kirjojen myyntiin säädettyä alennettua 10 prosentin verokantaa.

Keskusverolautakunta oli päätöksensä lainvoimaiseksi jääneessä osassa katsonut, että irtonumeroina myytävien vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvien ristikkojulkaisujen myyntiin oli sovellettava yleistä 24 prosentin verokantaa. Kun otettiin huomioon myös arvonlisäverotuksessa sovellettava verotuksen neutraalisuuden periaate, mainittua julkaisua, joka ilmestyi saman nimisenä säännöllisin väliajoin ja sisältönsä tarkoituksen osalta toisiaan vastaavana, oli pidettävä arvonlisäverolain 85 a §:n 3 momentissa tarkoitettuna kausijulkaisuna, jonka myyntiin ei sovellettu alennettua 10 prosentin vaan yleistä 24 prosentin verokantaa.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 6.10.2017–31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 84 § ja 85 a § 1 momentti 7 ja 8 kohta sekä 3 momentti

Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 96 artikla ja 98 artikla 1 ja 2 kohta sekä liitteessä III oleva 6 kohta

Neuvoston direktiivi 2009/47/EY direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta 1 artikla 13 kohta ja liite III

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Janne Aer ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Marita Eeva.

 
Julkaistu 28.12.2018