15.3.2019/945

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Lapsen huoltoa koskeva väliaikaismääräys – Yhteishuoltajuus – Lapsen sijoittaminen toisen huoltajansa luokse

Antopäivä: 15.3.2019
Taltionumero: 945
Diaarinumero: 2160/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T945

Lastensuojelulain 49 §:n 3 momentista ei johtunut estettä sijoittaa äitinsä luona asunutta lasta huostaanotettuna isänsä luokse tilanteessa, jossa käräjäoikeus oli hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen antamallaan väliaikaismääräyksellä määrännyt isän lapsen yhteishuoltajaksi, mutta ei ollut määrännyt lapsen asumisesta.

Lastensuojelulaki 4 §, 32 § 1 ja 2 momentti, 40 §, 45 § 1 momentti, 49 § 1–3 momentti ja 50 §

Ks. myös KHO 2018:13 ja KHO 2018:39

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Petri Helander, Kari Tornikoski ja Ari Wirén. Asian esittelijä Stina-Maria Lund.

 
Julkaistu 15.3.2019