19.8.2019/3706

Avustaja oli vaatinut, että hänelle oikeusapulain nojalla valtion varoista maksettavaan palkkioon ja kulukorvaukseen lisätään korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko. Viivästyskorkoa koskeva vaatimus hylättiin lakiin perustumattomana.

Oikeusapulaki 1 § 1 momentti ja 17 § 1 momentti

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista

Korkolaki 1 § 2 momentti 1 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen ja Monica Gullans. Asian esittelijä Petri Leinonen.