27.3.2020/1415

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen – Turvapaikkapuhuttelu

Antopäivä: 27.3.2020
Taltionumero: 1415
Diaarinumero: 2400/1/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T1415

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, oliko Maahanmuuttovirasto menetellyt virheellisesti jätettyään suorittamatta turvapaikkapuhuttelun valittajien uusintahakemuksen johdosta toiselle täysi-ikäisistä hakijoista.

Maahanmuuttovirasto oli hakijoiden uusintahakemuksen alustavan tutkinnan jälkeen päättänyt jatkaa hakemuksen tutkintaa. Maahanmuuttovirasto oli kuitenkin kuullut vain toista täysi-ikäisistä hakijoista turvapaikkapuhuttelussa ulkomaalaislain 97 a §:n mukaisesti. Koska Maahanmuuttovirasto oli päättänyt jatkaa hakemuksen tutkintaa ulkomaalaislain 97 §:n mukaisessa turvapaikkatutkinnassa, ei se korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ollut voinut toisen hakijan kohdalla arvioida turvapaikkapuhuttelua tarpeettomaksi ja jättää puhuttelua suorittamatta. Korkein hallinto-oikeus katsoi myös, että menettelyä, jossa hakija oli jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen poliisille, ei voitu pitää ulkomaalaislain 97 a §:n mukaisena turvapaikkapuhutteluna. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Monica Gullans, Pekka Aalto ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Minna Miettinen.

 
Julkaistu 27.3.2020