Muu päätös 6268/2017

Asia Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus

Hakija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Päätös, jonka täytäntöönpanoa hakemus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 25.9.2017 antamallaan päätöksellä nro 17/0391/2 hylännyt kuntayhtymän valituksen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 13.6.2016 tekemästä päätöksestä, jolla valvontavirasto on määrännyt, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa lopetetaan 31.3.2017 mennessä. Hallinto-oikeus on määrännyt, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa lopetetaan 30.6.2018 mennessä.

Hakemus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakiessaan muutosta hallinto-oikeuden päätökseen pyytänyt, että päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes valitusasia on ratkaistu tai sitä ennen toisin määrätään.

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpano ei ole perusteltua ennen kuin korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Täytäntöönpano on tämän vuoksi hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla syytä kieltää.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.