Muu päätös 6182/2019

Asia Huomattavan markkinavoiman yritykseksi määräämistä ja huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavia velvollisuuksia koskeva valitus

Valittaja Elisa Oyj

Päätös, jota valitus koskee

Viestintävirasto 1.9.2017 nro 25/961/2017

Äänestys täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä 4–1.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on erillisenä liitetiedostona.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Alice Guimaraes-Purokoski, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.